Ortho Baltic inovacijos pristatytos Europos komisijai

Spalio 9 – 12 dienomis Briuselyje vyko kasmetinė European Week of Regions and Cities renginių savaitė. Jos metu kasmet vis daugiau miestų ir regionų susirenka parodyti kitiems savo augimą, pasidalyti darbo vietų kūrimo patirtimi, lyderystės įgūdžiais.

Spalio 11 d. renginio sesijoje „Mažų ir vidutinių įmonių tarp-regioninis ir klasterių bendradarbiavimas: pažangaus spausdinimo atvejis“ pranešimą skaitė Ortho Baltic generalinis direktorius dr. Gediminas Kostkevičius. Šios sesijos tikslas buvo aptarti privalumus bei iššūkius, kurie kyla tarpregioniniam bendradarbiavimui (darbas kartu su Europos universitetais, technologijų centrais, esančiais kituose regionuose ir kita). Pranešime ne tik pristatyta įmonės veikla, bet ir pateikti pasiūlymai tarp-regioninio bendradarbiavimo plėtrai, pavyzdžiui, pramoninės doktorantūros institucionalizavimas ir bendras finansavimas ar gabių mokslininkų įdarbinimas kartu finansuojant jų darbo užmokestį tyrimo laikotarpiu.

Kiti sesijos pranešėjai buvo atstovai iš klasterio Silicon Alps, AFIL Lombardy Intelligent Factory Association ir Ispanijos technologijų centro (AITIIP).

Renginys sukurtas 2003-aisiais, kai Regionų komitetas pakvietė prisistatyti lankytojams vietos ir regionų atstovus. Po metų prie iniciatyvos prisijungė ir Europos komisijos Generalinis direktoratas Regionų politikai.  Pamažu plėtojantis iniciatyvos koncepcijai, renginys tapo Europos tinklo vietos ir regionų plėtros platforma ekspertams. Pagrindinis tikslas – keistis gerąja ekonomikos plėtros ir socialinės įtraukties, bendradarbiavimo, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės praktika, regionų inovacijų patirties sklaida.

Per visus gyvavimo metus iniciatyva tapo pagrindiniu ES Regionų politikos renginiu. Kiekvieną spalį ji suburia apie 6000 dalyvių, kurie aktyviai reiškiasi daugiau nei 100 dirbtuvių, studijų ir diskusijų, prisitato parodose. Kartu su Briuselio programa visoje Europoje vyksta apie 250 renginių nuo rugsėjo iki lapkričio.