Projekto rezultatai keis odontologijos paslaugų rinką

Ortho Baltic (UAB „Baltic Orthoservice“), įgyvendindama projektą „Išmaniosios dantų protezavimo technologijos SPD (Smart Prosthetic Dentistry) ir kartu su ja taikomų personalizuotų odontologinių implantų sukūrimas“, kuria naujos kartos personalizuotus odontologinius implantus ir virtualias instrumentines priemones. Projektu siekiama: sukurti naujos kartos personalizuotus (šakninius) odontologinius implantus, gaminamus naudojant 3D spausdinimo technologijas; sukurti naujos kartos personalizuotų antkaulinių odontologinių – ortopedinių implantų projektavimo ir gamybos technologiją; sukurti inovatyvią dantų protezavimo projektavimo technologiją, kuri veiktų virtualaus personalizuoto žmogaus žandikaulio biomechaninio modelio pagrindu. Tai įgalintų odontologus, pasinaudojant 3D diagnostine informacija, pasirengti paciento dantų protezavimui laboratorinėmis sąlygomis ir atlikti visą protezavimo procedūrą, kuri apima likusių dantų pašalinimą, implantų įsriegimą ir įtvirtinimą žandikaulyje naudojant vienkartinius personalizuotus chirurginius gidus bei iš anksto pagamintų protezų sumontavimą ant įsriegtų implantų per vieną dieną; sukurti trabekulinio metalo projektavimo metodiką, kurią panaudojus personalizuotų implantų gamyboje, būtų pagerinta kaulo osteointegracija ir užtikrinta antrinė implanto fiksacija alveolinėje ataugoje, taip pratęsiant implanto išgyvenamumą.

Pasak Ortho Baltic produktų kokybės vadovo, dokt. Domanto Ozerenskio, šio projekto rezultatai leis atlikti tokį priešoperacinį planavimą, po kurio iki naujų dantų – protezų pacientui reikėtų tik vienos chirurginės operacijos. Tai sutrumpins chirurginių implantavimo operacijų bei paciento reabilitacijos trukmę, sumažins chirurginių invazijų skaičių, sumažins nesėkmingų odontologinių implantacijų procentinę dalį, išspręs komunikacijos problemą tarp paciento, odontologo, protezuotojo, chirurgo ir dantų techniko bei suteiks galimybę pristatyti gydymo planą pacientui virtualių 3D modelių pagalba.

Šiam tikslui pasiekti specialistai pasitelks naujausias technologijas, tokias kaip 3D skaitmenizavimas, mikrokompiuterinė tomografija, 3D vaizdų inžinerija, CAD (angl. Computer Aided Design) projektavimo sistemos, adityvinė gamyba (3D spausdinimas), baigtinių elementų metodų programinė įranga FEA (angl. Finite Element Analysis), odontologinių – ortopedinių prietaisų funkcinių biosuderinamų dangų formavimo bei paviršiaus apdorojimo technologijos. Projekto idėja apima protezavimo technologijos inovacijas ir ortopedinio gydymo proceso optimizavimą siekiant suteikti maksimalų ir prieinamą komfortą žmonėms, turintiems dantų eilių defektus. Projekto rezultatai – optimizuoti odontologiniai produktai, šių produktų projektavimo instrumentinės priemonės (veikiančios individualiai konfigūruojamo virtualaus burnos ir žandikaukio anatominio modelio pagrindu), bei inovatyvūs pacientų odontologinio – ortopedinio gydymo ir burnos protezavimo procesai.

Ortho Baltic įsitikinę, kad šio projekto įgyvendinimas turi didelę socialinę reikšmę, nes ženkliai sumažintų odontologinio gydymo trukmę, paciento patiriamą skausmą ir nepatogumus, bei odontologinio gydymo savikainą.

Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis pagal ​2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Bendra projekto „Išmaniosios dantų protezavimo technologijos SPD (Smart Prosthetic Dentistry) ir kartu su ja taikomų personalizuotų odontologinių implantų sukūrimas” (Nr. J05-LVPA-K-01-0251) vertė – 1,65 mln. eurų. Iš jų projekto vykdytojui iš ES struktūrinių fondų paskirta 768 tūkst. Eurų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-01-02– 2019-12-31