Vizija

Pagrindinė šių dienų dilema, kurią sprendžia chirurgai, dirbdami su standartiniais implantais, yra – kaip pritaikyti šiuos implantus individualiems klinikiniams atvejams? Kaip išsiversti su tuo, kas prieinama ligoninėje, ypač kai perkant implantus vadovaujasi išimtinai kainos rodikliu? Kai išsiversti sunku, ar praktiškai neįmanoma, o pacientas mokus, chirurgas rekomenduoja pacientui įsigyti nekompensuojama modulinį implantą, bet ir moduliniai implantai toli gražu ne visada padeda. Vienintelė išeitis – personalizuoti, pagal užsakymą konkrečiam pacientui gaminami implantai.

Šiuolaikinė radiologinė diagnostika (vidinių žmogaus organų ir struktūrų skaitmenizavimas), radiologinių vaizdų inžinerijos technologijos, virtualus objektų modeliavimas, 3D spausdinimas, pažangus nedestruktyvusis (angl. non-destructive) implantų testavimas virtualioje aplinkoje, bei šiuolaikiniai kokybės kontrolės ir produkto validacijos sprendimai – visa tai įgalina kurti personalizuotus implantus, o taip pat personalizuotus vienkartinius chirurginius instrumentus, kurie projektuojami tiesiai ant personalizuotų paciento anatominių modelių, gautų iš paciento radiologinių tyrimų vaizdų.

Šis naujas implantų projektavimo ir gamybos modelis iš pagrindų keičia nusistovėjusią tvarką. Vietoje to, kad sukti galvą, kaip konkrečiam pacientui, jo specifiniam klinikiniam atvejui, atkurti pažeistą kūno dalį iš to ką chirurgas turi po ranka, pritaikant turimus standartinius implantus, chirurgai dabar gali tiesiog nurodyti konstrukcines ir funkcines specifikacijas, kurias implantas turi tenkinti. Remiantis šia informacija inžinieriai suprojektuoja ir pagaminą personalizuotą implantą, skirtą konkrečiam pacientui.

Mūsų verslo filosofija yra grindžiama kardinaliais pokyčiais implantų gamybos metoduose ir jų tiekimo grandinėje: siekiame pereiti nuo masinės standartinių implantų gamybos ir daugiapakopės jų tiekimo grandinės prie masinio implantų personalizavimo – kai iš tiekimo grandinės eliminuojami visi prekybiniai tarpininkai, o pagrindiniu aspektu tampa tiesioginis chirurgų ir inžinierių komunikavimas.

Technologiškai, pavienių personalizuotų implantų gamyba jau nebėra iššūkis. Šių dienų pagrindinis iššūkis – kaip prieiti prie masinės personalizuotų implantų bei vienkartinių chirurginių gidų gamybos, sutrumpinti jų gamybos terminus ir sumažinti kainą taip, kad personalizuoti implantai taptų „įkandami“ ligonių kasoms, o tuo pačiu prieinami pacientams. Ortho Baltic sėkmingai sprendžia šį iššūkį: šiandien pacientams galime pasiūlyti jų klinikinių problemų sprendimui specialiai pritaikytus personalizuotus implantus už standartinių modulinių implantų kainą.

Tačiau to nepakanka. Galutinė sėkmė priklauso nuo to, kaip sėkmingai mums, ligonių kasoms ir pacientams pavyks pakeisti įsišaknijusį chirurgų mąstymo modelį „kaip iš to, ką turiu po ranka, pasiekti geriausia galimą rezultatą“, į modelį „kokius konstrukcinius ir funkcinius reikalavimus turiu nustatyti personalizuotam implantui, kad būtų įgyvendinti gydymo tikslai“. Tai nėra lengvas uždavinys. Chirurgų to niekas universitetuose nemokė. Tai griauna jų nusistovėjusius santykius su standartinių implantų tiekėjais. Galiausiai, tai padidina chirurgo asmeninę atsakomybę už gydymo rezultatus.