Gautas finansavimas gamybos procesų skaitmenizavimui

„Ortho Baltic implants“ prekinį ženklą valdanti UAB „Baltic Orthoservice“ vykdo projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0084 „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Baltic Orthoservice“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“

Projekto įgyvendinimo metu įmonėje bus diegiamos skaitmeninės technologijos (iš viso 12 įrengimų). Šių įrengimų įsigijimas leis žengti naują žingsnį įgyvendinant įmonės veiklos procesų skaitmeninimo strategiją, padidinti darbuotojų sukuriamą pridėtinę vertę, darbo našumą, pagerinti gaminamų produktų kokybę, atnaujinant produktų nomenklatūrą ir suteikiant jiems naują vertę, sutrumpinti produkto pristatymo vartotojui terminą.

Bendra projekto „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Baltic Orthoservice“ vertė siekia daugiau nei 428 tūkst. Eur. Iš jų projekto vykdytojui iš ES struktūrinių fondų paskirta  daugiau nei 150 tūkst. Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-07-02 – 2022-03-28