Patvirtintas finansavimas Ortho Baltic inicijuotoms studijoms

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir Ūkio ministerijos šiais metais organizuotame pramoninės doktorantūros konkurse buvo atrinktos keturios disertacijų temų idėjos, iš kurių Lietuvos mokslo tarybos (LMT) ekspertai patvirtino dvi:

  1. Virtualaus žmogaus žandikaulio anatominio biomechaninio modelio personalizacija ir jos panaudojimas veido ir žandikaulio chirurginio gydymo planavimui.
  2. Išmanių personalizuotų kranialinių implantų, pasižyminčiu diagnostiniu ir terapeutiniu funkcionalumu, projektavimo ir gamybos technologijos sukūrimas.

Abi šias temas pasiūlė aukštųjų technologijų įmonė Ortho Baltic. Pramoninė doktorantūra bus įgyvendinama kartu su Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkais. Temų autoriai – jau Ortho Baltic dirbantys – klinikinis inžinierius Maxime‘as Maugeon‘as (Prancūzija) ir produktų kokybės vadovas Domantas Ozerenskis (Lietuva). M. Maugeon‘o mokslinio darbo tikslas – sukurti išmaniųjų personalizuotų kranialinių implantų projektavimo ir gamybos technologiją. D. Ozerenskio tyrimo objektas – virtualaus žmogaus žandikaulio anatominio biomechaninio modelio personalizacija.

Pramoninė doktorantūra – tai į pramonės poreikius orientuotos studijos, vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant švietimo ir mokslo bei verslo organizacijoms. Doktorantas priimamas į universitetą bei įdarbinamas įmonėje. Šios programos privalumai yra tematikų aktualumas, didesnis doktorantūros studijų patrauklumas, didesnė doktorantų motyvacija ir galimybės atlikti naujus tyrimus. Taip pat pramoninė doktorantūra leidžia sustiprinti įmonių žmogiškuosius išteklius ir ugdo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEPI) gebėjimus.

Šios doktorantūros tikslas – skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei verslo poreikius atitinkančių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, kelti verslo inovatyvumą.