Įgyvendintas Europos Sąjungos fondų paramos lėšomis finansuojamas projektas

UAB „Ortho Baltic“, sėkmingai įgyvendino projektą Nr. J05-LVPA-K-01-0251 „Išmaniosios dantų protezavimo technologijos SPD (Smart Prosthetic Dentistry) ir kartu su ja taikomų personalizuotų odontologinių implantų sukūrimas“, dalinai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.
Įgyvendinus projektą sukurta išmani dantų protezavimo technologija bei naujos kartos personalizuoti odontologiniai implantai, gaminami 3D spausdinimo būdu.
Sukurta inovatyvi dantų protezavimo projektavimo technologija, kuri įgalina odontologus, pasinaudojant 3D diagnostine informacija, pasirengti paciento dantų protezavimui laboratorinėmis sąlygomis ir atlikti protezavimo procedūrą per vieną dieną.
Sukurta trabekulinio metalo projektavimo ir gamybos technologija, užtikrinanti geresnę implantų integraciją žmogaus kauliniuose audiniuose.
Bendra projekto „ Išmaniosios dantų protezavimo technologijos SPD (Smart Prosthetic Dentistry) ir kartu su ja taikomų personalizuotų odontologinių implantų sukūrimas” numatyta tinkamų finansuoti išlaidų vertė – 1.201.622,04 eurų. Iš jų projekto vykdytojui iš Europos regioninės plėtros fondo paskirta 701.102,72 eurų.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-01-02– 2020-06-30

Daugiau informacijos apie projektą teikia:
Projektų vykdomasis direktorius Domantas Ozerenskis
UAB ,,Ortho Baltic”
Taikos pr. 131a, LT-51124 Kaunas;
Tel:. +370 37 473970; Faks.: +370 37 473863;
El.paštas: domantas.ozerenskis@orthobaltic.lt