Vykdomas adityvinės gamybos technologijų diegimo projektas

Ortho Baltic implants pekinį ženklą valdanti UAB „Baltic Orthoservice“ įgyvendina projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0041 „Adityvinės gamybos technologijų diegimas Ortho Baltic“, dalinai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“ ir siekia įdiegti įmonėje adityvinės gamybos sistemas, gamybos procese naudojančias pažangiąsias medžiagas. Įgyvendinant projektą bus siekiama sustiprinti ir modernizuoti įmonės pramoninę bazę įsigyjant keramikos ir plastikų 3D spausdintuvus, sudarant sąlygas masinei inovatyvių produktų gamybai plėtoti, panaudojant didelio poveikio technologijas. Šios įrangos įsigijimas leis padidinti darbuotojų sukuriamą pridėtinę vertę, darbo našumą, pagerinti produkto kokybę, sutrumpinti produkto pristatymo vartotojui terminą.

Bendra projekto „Adityvinės gamybos technologijų diegimas Ortho Baltic” vertė – 491.670 eurų. Iš jų projekto vykdytojui iš ES struktūrinių fondų paskirta 172.084 eurų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-09 – 2020-05-08.