Vykdomas ortopedinių implantų sertifikavimo projektas

Baltic implants ženklą valdanti UAB „Baltic Orthoservice“, įgyvendindama projektą Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-01-0050  „Naujos kartos ortopedinių implantų sertifikavimas“, dalinai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis pagal ​2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“, planuoja sertifikuoti įmonėje sukurtus ir adityvinėmis gamybos technologijomis pagamintus kaulų lūžių gydymo implantus, prieš tai atlikus visus sertifikavimui reikalingus tyrimus ir bandymus.

Sertifikuoti implantai bus registruoti ES šalių įgaliotose institucijose, vykdančiose sertifikuotų gaminių, platinamų nacionalinėse ES šalių rinkose, registraciją, ir platinami.

Gamindama ortopedines technines priemones, įmonė didžiausiu savo prioritetu visada laikė nepriekaištingą gaminamų produktų kokybę. Ilgainiui tai padėjo tapti viena iš didžiausių ortopedijos technikos kompanijų Europoje bei užsitarnauti klientų ir partnerių pasitikėjimą. Projekto „Naujos kartos ortopedinių implantų sertifikavimas“ sėkmingas įgyvendinimas reikšmingas įmonės plėtrai, eksporto didinimui ir tarptautinio įvaizdžio įtvirtinimui.

Įgyvendinusi šį projektą su sertifikuotais naujos kartos kaulų lūžių gydymo implantais, UAB „Baltic Orthoservice“ žengs į ES rinką. Tuo pačiu galės aprūpinti Lietuvos gydymo įstaigas implantuojamais medicininiais produktas, kurie šiandien tik importuojami. Tai pagerintų gydymo kokybę, mažintų gydymo kaštus bei padidintų Lietuvos gydymo įstaigų konkurencingumą.

Bendra projekto „ Naujos kartos ortopedinių implantų sertifikavimas” vertė – 68 tūkst. eurų. Iš jų projekto vykdytojui iš ES struktūrinių fondų skirta 34 tūkst. eurų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-10-02 – 2018-07-02.