Įmonėje bus įrengta saulės elektrinė

Saulės elektrinė

Ortho Baltic 2017 m. planuoja įsirengti saulės elektrinę ant pastato stogo ir dalies įmonės fasado. Investuodama į žaliąja energetiką įmonė siekia sumažinti rinkoje perkamos energijos vartojimo intensyvumą ir geriau valdyti energijos tiekimo sutrikimo riziką. O tai savo ruožtu prisidės prie į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų orą teršiančių emisijų kiekių mažinimo.

Projektui įgyvendinti įmonei skirta 70 tūkst. Eurų parama iš Europos Sąjungos (ES) investicijų. Ortho Baltic savo veikloje griežtai vadovaujasi aplinkos kokybės valdymo standarto ISO 14001-2004 reikalavimais ir nuo 2007 m. nuolat didina savo investicijas į švarios aplinkos išsaugojimą. Įgyvendinusi Saulės elektrinės įrengimo projektą UAB „Baltic Orthoservice“, kaip įmonė naudojanti ir gaminanti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių, sieks gauti „Žalios lietuviškos energetikos“ sertifikatą