Ortho Baltic – dienraštyje „Verslo žinios“. Dalyvaujame programoje „Horizontas 2020“

Horizon 2020

Lietuva skinasi kelią į programą „Horizontas 2020“ – tyrimų ir inovacijų programą. Programoje „Horizontas 2020 SME Instrumentai“ finansavimo programoje – didelis konkursas bei konkurencija – į šios programos finansavimą buvo pateikta virš 1 500 pasiūlymų iš Europos valstybių. Didžiuojamės būdami viena iš trijų Lietuvos įmonių, atrinktų Europos Sąjungos ir gavę finansavimą šioje programoje.

Ortho Baltic gavo 1,589 milijonų eurų finansavimą – didžiausią paramą tarp Lietuvos įmonių pelniusių finansavimą šioje programoje. Projekto metu siekiame sukurti MICE (Medical Implants Customization Engine) – chirurgo-gamintojo komunikacijos platformą, bei MICE Trainer – programinę įrangą, skirtą chirurgų ir rezidentų apmokymui taikyti personalizuotus implantus klinikinėje praktikoje, bei atlikti priešoperacinį planavimą. Įvykdę projekto tikslus sumažinsime personalizuotų implantų gamybinius terminus, taip pat ir kainą. Plačiau apie projekto „Mass customization of implants. The business model“ tikslus skaitykite mūsų lankstinuke.

„Kodėl mes investuojame į inovacijas? Nes mes matome kaip keičiasi pasaulis ir mes stengiamės keistis kartu su juos. Nesikeičiantiems ir nepriimantiems pokyčių – skirta išnykti.“ – teigia Gediminas Kostkevičius, Ortho Baltic generalinis direktorius